Chào các Bạn, 
Phần BLOG có 2 mục chính là :

  • Thư viện
  • Các bài viết của Phương Hà

Phần Thư viện sẽ chứa các tài liệu được tổng hợp liên quan tới Chứng Bại não (CP)

Phần Các bài viết của Phương Hà tất nhiên sẽ bao gồm các bài viết do cá nhân mình viết, tổng hợp hoặc trích dịch nhằm cung cấp và chia sẻ các kiến thức mới hoăc ít được đề cập tới tại Việt Nam liên quan tới Chứng CP. 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

  • Các bài viết của Phương Hà chỉ có một mục đích là cung cấp chia sẻ kiến thức một cách hoàn toàn phi lợi nhuận và được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau (sách, Pubmed, NCBI, các trang website chuyên theo mảng liên quan).  
  • Các kiến thức trong bài viết không có giá trị chẩn đoán bệnh hay đánh giá về mặt y khoa.
  • Việc áp dụng các kiến thức trong Tất cả các bài viết hoàn toàn thuộc TRÁCH NHIỆM của Người sử dụng. Phương Hà không chịu bất cứ trách nhiệm gì trong việc áp dụng kiến thức đã cung cấp trong các bài viết từ phía Người sử dụng.