Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Bài viết Dụng cụ

GHẾ ĂN CHO TRẺ BẠI NÃO (CP)

Riêng về ghế thì thực sự là một phần rất được quan tâm khi Cha Mẹ chăm sóc một trẻ Khuyết tật, đặc biệt là các trẻ chưa ngồi được. …

Bài viết Dụng cụ

GHẾ TẮM CHO TRẺ BẠI NÃO (CP)

DỤNG CỤ CHO TRẺ BẠI NÃO (CP) Như những Trẻ khuyết tật khác, Trẻ Bại não (CP) cũng có nhu cầu sử dụng những dụng cụ hỗ trợ tuỳ theo …