Tài liệu Tổng quát về CP

Tài liệu tập huấn

Tài liệu Chơi và Phát triển Ngôn ngữ/Nhận thức

 1. Ngôn ngữ và hoạt động hàng ngày
 2. Sổ tay chơi trị liệu
 3. Bạn có thể tự làm đồ chơi
 4. AAC trong lớp học

Nhóm Chuyên môn về Nhi khoa của các nhà Âm ngữ Trị liệu Việt Nam đã tạo ra các tài liệu hướng dẫn dưới đây bao gồm các chiến lược để hỗ trợ phát triển ngôn ngữ ở trẻ em. Họ muốn các tài liệu này được phát cho các gia đình của trẻ chậm hoặc rối loạn ngôn ngữ phối hợp với lượng giá và can thiệp dựa trên nhu cầu cụ thể của trẻ.
Lưu ý: Không phải tất cả các chiến lược đều phù hợp với từng trẻ chậm/rối loạn ngôn ngữ.

 1.  Ngồi trên sàn nhà
 2.  Làm lại lần nữa và lần nữa…
 3. Để con bạn làm sếp 
 4.  Nói chuyện đơn giản 
 5. Hãy dạy, Đừng kiểm tra
 6. Tới lượt Ba Mẹ – Tới lượt con  con
 7. Đừng làm con bực bởi những câu hỏi
 8.  Bắt chước trẻ
 9. CHƠI ĐÙA NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ
 10.  Nói về điều đang xảy ra
 11. DÀNH THỜI GIAN CHO CON BẠN
 12. DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CHƠI

 

    13. Tài liệu huấn luyện ngôn ngữ: Giao tiếp với Trẻ em (phù hợp Trẻ dưới 13 tuổi) – BV Bạch Mai

Tài liệu Tiếng Anh

Một số tài liệu về Tế bào gốc

Tài liệu được tổng hợp bởi Phương Hà.

Nếu có bất kỳ lý do gì liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ email contactphuongha@gmail.com

[ If there is any reason related to copyright, please contact email contactphuongha@gmail.com ] 

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published.