Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Bài viết Những điều cần biết về CP

AAC và Chứng Bại não (CP)

Nếu trong tháng 10, chúng ta có ngày 6 tháng 10 được chọn là Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về Chứng Bại não, thì tháng 10 cũng được …

Bài viết Những điều cần biết về CP

9 sự thật thú vị về Chứng Bại Não (CP)

Có rất nhiều sự thật thú vị về Chứng Bại Não (CP) có thể giúp mọi người hiểu được thêm về tình trạng và cải thiện chất lượng cuộc sống …