Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
Bài viết CVI

CVI – Khiếm khuyết thị giác vùng vỏ não

CVI là từ viết tắt của Cortical Visual Impairment,  đa số được dùng bên Mỹ, để chỉ một khiếm khuyết về thị giác có nguyên nhân từ thần kinh, và …