Trong CVI Giai đoạn III, mục tiêu là tinh chỉnh các đặc điểm CVI. Mặc dù một số hành vi có liên quan đến CVI sẽ được giải quyết nhưng việc hoàn thiện các đặc điểm là một quá trình liên tục để cải thiện hoạt động chức năng của luồng xử lý thông tin vùng trung tâm trên não bộ. Bằng cách giúp Trẻ xác định các đặc điểm trực quan nổi bật và vật thể/đối tượng trong một “bối cảnh phức tạp”, Trẻ sẽ phát triển khả năng tinh chỉnh hơn để phân biệt được các chi tiết của hình ảnh và biểu tượng, cả ở gần và ở khoảng cách xa hơn

Có những Trẻ CVI không được can thiệp nhưng vẫn đạt tới Giai đoạn 3, thị lực “trông như bình thường” và không có biểu hiện của CVI. Tuy nhiên, nên nhớ CVI là một tình trạng theo suốt đời, Trẻ CVI ở giai đoạn 3 này tuy đã cải thiện thị lực và có khả năng nhìn tập trung trong suốt các sinh hoạt hàng ngày, thì trẻ vẫn cần các hỗ trợ về vật liệu và chỉ dần đặc biệt để tiếp tục tiếp cận với thế giới trực quan xung quanh.

Khi đánh giá, Trẻ CVI nay có thể đạt điểm 9, nhưng điều này không có nghĩa là trẻ không còn gặp khó khăn với các vật liệu phức tạp, trong các môi trương mới lạ, hoặc vật thể/đối tượng mới.

“Individuals with Phase III CVI have attained significant levels of functional vision, but it is critical to recognize that they are still affected by an underdeveloped ventral visual stream. Although improvements in visual functioning are expected to occur across the span of the CVI Range, in Phase III the progress may be slow, and even though an individual’s functional vision has significantly improved, aspects of the characteristics of CVI remain active well into Phase III.”

Dr. Christine Roman-Lantzy

Cortical Visual Impairment: Advanced Principles

“Những người có CVI ở giai đoạn III đã đạt được mức thị lực chức năng đáng kể, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng họ vẫn bị ảnh hưởng bởi luồng xử lý tín hiệu thị giác trung tâm kém phát triển. Mặc dù những cải thiện về chức năng thị giác được mong đợi sẽ xảy ra thông qua khung đánh giá CVI Range, trong Giai đoạn III, tiến trình này có thể chậm hơn và mặc dù thị lực chức năng của một cá nhân đã được cải thiện đáng kể, các khía cạnh của các đặc điểm của CVI vẫn xuất hiện trong Giai đoạn III

Dr. Christine Roman-Lantzy

Cortical Visual Impairment: Advanced Principles

Trẻ trong CVI Giai đoạn III tiếp tục thể hiện các hành vi liên quan đến CVI. Những thách thức này có thể bao gồm:

  • không có khả năng phân biệt, nhận biết hoặc xác định các vật liệu hoặc môi trường mới bằng mắt thường;
  • không có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 3-5 mét;
  • sự khác biệt trường thị giác, đặc biệt là vùng chức năng thấp
  • không có khả năng phân biệt các đặc điểm trên khuôn mặt;
  • vẫn có độ trễ nhưng không thường xuyên
  • các chi tiết mục tiêu  cần được ghép nối với ánh sáng hỗ trợ
  • cần sử dụng màu sắc để làm nổi bật vật liệu hoặc môi trường
  • không có khả năng sử dụng  phạm vi tiếp cận trực quan khi các mục tiêu hiển thị trên một nền phức tạp.

Chiến lược can thiệp cho Trẻ CVI giai đoạn 3

Làm thế nào bạn có thể giúp Trẻ quản lý mức độ phức tạp ngày càng tăng trong cuộc sống hàng ngày của con? Cách thức đó chính là : theo gia số – tăng dần đều. Dần dần thêm chi tiết nền vào đối tượng hai chiều cho đến khi trẻ có thể xác định các đặc tính và chi tiết nổi bật trong một buổi học mà không cần hỗ trợ điều chỉnh. Màu sắc, chuyển động và đèn nền vẫn sẽ là những cách hữu ích để làm nổi bật các chi tiết giữa sự phức tạp

Đối với một Trẻ ở Giai đoạn III, sự phức tạp của môi trường sẽ vẫn ảnh hưởng đến khả năng xác định vị trí các vật thể và chi tiết của chúng. Hãy tăng dần độ phức tạp của một thiết kế – để giúp tăng độ phức tạp của vật thể 2 chiều.

Hướng dẫn trong Giai đoạn III nói chung có hai chủ đề lớn: hướng dẫn xác định các đặc điểm hình ảnh nổi bậtcác mục tiêu phân biệt đối với lượng phức tạp vùng nền ngày càng tăng. Các tính năng trực quan nổi bật là các yếu tố xác định để phân biệt mục tiêu này với mục tiêu khác. Phân tích so sánh là quá trình xem xét những điểm giống và khác nhau giữa hai hay nhiều đối tượng. Để có thể phân biệt, nhận biết và xác định một mục tiêu ngay cả khi nó xuất hiện trong một mảng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải nhận ra các đặc điểm nổi bật và phân tích so sánh.

Lược dịch từ tài liệu : Roman-Lantzy, C. (2019). Cortical Visual Impairment: Advanced Principles

-Phương Hà-

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *