Showing: 11 - 20 of 24 RESULTS
Bài viết Tế bào gốc

Tế bào gốc #1

 Bài viết được viết dựa vào cuốn sách “Công nghệ Tế Bào Gốc” của Thầy Phan Kim Ngọc ( Chuyên gia đầu tiên nghiên cứu sâu về TBG – ngành …

Bài viết CVI

CVI – Khiếm khuyết thị giác vùng vỏ não

CVI là từ viết tắt của Cortical Visual Impairment,  đa số được dùng bên Mỹ, để chỉ một khiếm khuyết về thị giác có nguyên nhân từ thần kinh, và …